تماس با ما

کد : 10047

عنوان

نام مسئول بخش

شماره داخلی

شماره مستقیم

حوزه ستادی

مدیریت امور مالی

مرضیه حسینی نژاد

 

33737780

مدیریت امور اداری

سحر رحمانی نژاد

 

33737781

مدیریت آموزشی پژوهشی

مهدی یوسفی

 

33737781

دانشکده فنی

تلفن های عمومی

تلفن دانشکده

اپراتور

0

96 - 33737094

فاکس دبيرخانه

صدیقه حسین پور

113

33737090

حوزه ریاست

روابط عمومی

کیوان عامری

101

33737083

مسئول دفتر

مهدی چکانی

101

33737083

معاونت آموزش و پژوهشی

معاون آموزشي و پژوهشي

فرزاد حسین زاده

106

 

مدير آموزش

اکرم عاطفی

105

 

کارشناس اموزش و ثبت نام

نرجس ناسک

105

 

متصدي امور بايگاني

احسان خاشعی

105

 

کارگاه کامپيوتر

زهرا پیشدار

121

 

کارشناس پژوهش

ندا قاسمی

104

 

کتابخانه

سمانه قریشی

122

 

دفتر فناوري اطلاعات

مرضیه نظری

114

 

دفتر اساتيد

محمد رضایی زاده

103

 

معاونت فرهنگی و دانشجویی

کارشناس نظام وظيفه

لیدا ادیبی سده

108

 

مدير امور دانشجويي

شیما پیشدار

107

 

مدير امور فرهنگي

صدیقه تربت

116

 

کارشناس تربیت بدنی

علی محمد حفاری

107

 

مدیریت پشتیبانی

رئيس امور اداري

ولید پیشاهنگ حمزه

118

 

مدير پشتياني و امور مالي

مصیب شکوهی

115

 

امور شهريه

مهین دوانی

104

 

دبيرخانه

صدیقه حسین پور

113

 
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز آموزشی وفرهنگی سما بندرعباس می باشد